Isikliku missiooni loomine

1500.00 

Missiooni kirjelduse abistamise konsultatsioon

Eesmärk:
Aidata luua kliendile tema isiklik missioon isiklike eesmärkide ja väärtustest lähtuvatest algandmetest

Kategooria: Silt:

Missiooni kirjelduse abistamise konsultatsioon. Tõsta oma era- ja tööelu uuele tasemele!

Eesmärk:
Aidata luua kliendile tema isiklik missioon isiklike eesmärkide ja väärtustest lähtuvatest algandmetest

Konsultatsioonide eesmärk on konsulteerida klienti kokkulepitud kümnel korral tund aega korraga, et selgitada välja kliendi isiklikud tõekspidamised, millest johtuvalt saab rajada isiklikku vundamenti järgmisteks aastateks. Need, kes lähevad sügavamale, saavad isikliku missiooni kuni terveks jätkuvaks eluks.

Konsultatsioonid pakuvad tuge hetkeolukorrale kliendi elus. Piltlikku peatumist, et vaadata korra olemasolevale elule otsa. Sisekaemusliku osa, et selgitada välja tähtsaimad vajadused ja sisu elule. Inspiratsiooni sellele, kuidas koostada oma isiklik missioon ja seda ka graafiliselt väljendada. Soovituslike nõuandeid isikliku missiooni elluviimiseks ja jätkusuutlikuks käsitluseks.

Kellele:

Sobib inimesele, kes mõtleb oma elus sügavama tähenduse ja mõtte üle. Soovib seda sõnastada. Soovib teada, et kas müür, millest ta tahab üle ronida, on üldse õige müür. Konsultatsioonid on individuaalsed, delikaatsed ja keskenduvad vaid inimesele endale ilma konsultatsiooni läbiviija kriitikata.

Kuidas:

Esimene tutvustav konsultatsioon on 300 € ,mille jooksul selgitame välja kliendi soovid ja vajadused ning selle, et kas konsultatsiooni läbiviija saab aidata klienti läbi võimalike konsultatsioonide.

Järgmised 7 + 2 + 1 konsultatsiooni maksavad 3000 €, mille iga tunniajasel sessioonil liigume lähedamale missiooni kirjeldusele ja selle kirja panemisele. Üldiselt võiks arvestada 1 kuni 2 kohtumist nädalas (7 esimest) ja follow up kohtumised 1-2 kuu möödumisel peale 7 esimese kohtumise lõppu. Lõpliku tempo valib klient ise. Kõik kohtumised planeeritakse konsulteeritava ja konsultatsiooni läbiviija kalendritest lähtuvalt, kus konsulteeritav võtab endale piisavalt aega, et teha ka omal vabal ajal ettevalmistavat tööd (milleks juhiseid saab konsultatsioonilt).

Viimane (kümnes) konsultatsioon võtab kokkulepitud ajal tulevikus kokku kogu konsultatsioonide sisu ja kuidas on elu muutunud ja läinud. Juhul, kui klient ütleb, et pole kasu olnud ja elu pigem isegi halvemaks läinud, siis kehtib raha tagasi garantii.

Mida saavutatakse:

Tulemus kliendile saab olema selgem pilt enda isiklikust elust ja selle suhestumisest lähedastega. Selgem visioon tööelust ja selle tähtsusest lõppeesmärgist. Finantsilised suunad ja eesmärgid. Graafiline pilt/joonis, millele toetuda, kui on raskemad hetked mõnes elu osas. Üleüldise tasakaalu keskme leidmine ja selle tasakaalu vundamendi kindlustamine. Soovi korral isiklik missiooni kirjeldus, mida klient saab ka avalikult esitleda oma koostööpartneritele, et näidata, kust tulevad tema väärtused ja millest nende koostöö lähtub. Suurem potentsiaal saavutada isiklikus- ja tööelus efektiivsus ja edukus.

Shopping Cart